DUOHARD - BP plast s.r.o

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Korugované chráničky
 
 

Dvoustěnné ochranné trubky z PE-HD
DUOHARD

 
 
 
 
 

Dvoustěnné - dvouplášťové - ochranné trubky
(nazývají se také korugované trubky nebo kabelové chráničky) slouží především jako mechanická ochrana kabelů
(kabelové rozvody, kabelovody, výkopy, inženýrské sítě). Jsou běžně využívány při průchodu kabelové trasy problémovými úseky (například vodní toky, železniční přejezdy, mosty). Ochranné trubky dobře poslouží také tam, kde je vyžadována zvýšená ochrana vodovodních a plynovodních rozvodů,odvodnění nebo spádové kanalizace. Jsou lehké - dobře se nosí
a převážejí. Jsou pevné, nepraskají a dají se velmi snadno ohýbat. Nepoškodí se při dopravě, ani při vykládání, jsou trvanlivé, mají dlouhou životnost i při vysoké zátěži. Nevadí jim mokro, sucho ani agresivní prostředí.

Ochranné trubky DUOHARD jsou vyráběny dle evropské normy ČSN EN 50086-2-4: Trubkové systémy pro elektrické instalace (část 2-4: zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi). Certifikováno v Institutu pro testování

a certifikaci, a.s. Zlín.


 
 

Mechanická odolnost trubek
Ochranné trubky DUOHARD mají vysokou pevnost díky

vlnité vnější stěně. Použití materiálu PE-HD zajišťuje
vysokou  nárazuvzdornost i při velmi nízkých teplotách.
Mechanické vlastnosti trubek DUOHARD odpovídají

technické normě ČSN EN 50 086-2-4.

Odolnost vůči indukovaným proudům
Běžný polyetylén je velmi dobrý izolátor. V potrubí
nevznikají indukované proudy, ani pokud je v blízkosti potrubního systému vedeno vysoké napětí.

Spojování trubek
Trubky jsou spojovány pomocí násuvných spojek.

Každá výrobní délka trubky (6m) má na jednom konci instalovánu spojku, která je součástí dodávky.

Životní prostředí
Ochranné trubky DUOHARD svým použitím nepoškozují životní prostředí.
Použitý materiál lze plně recyklovat.

Provedení trubek
Vnější stěna - vlnitá (korugovaná) zvyšuje mechanickou

odolnost trubky.
Vnitřní stěna - hladká umožňuje snadnou instalaci kabelu.
Mírné zvlnění zabezpečuje výbornou flexibilitu a sníženou

průchodnost trubky v ohybech při zachování vysoké pevnosti.

Materiál
DUOHARD - vnější i vnitřní stěna je vyrobena z PE - HD.


Odolnost vůči teplotě
Montážní teplota: manipulace s PE-HD trubkami je možná
v teplotním rozsahu +5°C +50°C.
Provozní teplota:   -40
°C +70°C

Odolnost vůči ohni
Trubky jsou za normálních podmínek těžce vznětlivé.

Dle ČSN 730823 jsou trubky vyráběné z polyetylénu zařazeny do stupně nehořlavosti C3. V případě nehody, například požáru,polyetylénové trubky nevylučují žádné toxické látky,
ani plyny v míře zdraví škodlivé.

Manipulace

Nízká hmotnost ochranných trubek DUOHARD umožňuje jejich snadnou přepravu na staveniště a následnou jednoduchou instalaci.
 
 
 
 
 

Typ výrobku

Vnější průměr

Vnitřní průměr

Standardní výrobní délka

 

mm

mm

m

DUOHARD

75

61

6

DUOHARD

90

75

6

DUOHARD

110

94

6

DUOHARD

125

107

6

DUOHARD

140

120

6

DUOHARD

160

130

6

DUOHARD

200

173

6

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky